ATLAS
o projektu

Namen projekta je razviti model digitalne transformacije (MDT) za slovensko javno upravo. Model bo temeljil na mednarodno priznanih metodoloških okvirih (The technology enactment framework (Fountain, 2001), The four-stage maturity model (Layne and Lee, 2001), The four stage strategy and maturity model (Davison et al., 2005), The eGov-MM Model (Iribarren et al. 2008), The Manchester eGovernment Maturity Model (Heeks, 2015), The Digital Government Evaluation Model (Janowski, 2015), in drugi), ki bodo bistveno posodobljeni v skladu s potrebami upravljanja v digitalni dobi, in sicer z vključitvijo naslednjih inovativnih izboljšav:

 1. nastajajoče in že uporabljane sodobne informacijske tehnologije (socialna omrežja, internet stvari, blockchain, mobilnost, analitika / veliki podatki, računalniško učenje v oblaku itd.),
 2. modernizacija birokratskih in tehnokratskih vidikov upravljanja, pri čemer se upravno in storitveno načrtovanje prilagodi načelom sodobnega javnega upravljanja ((Neo)–Weberjanski model, NPM, dobro upravljanje, upravljanje v digitalni dobi (DEG) in post-DEG),
 3. z izkoriščanjem znatnega potenciala soustvarjanja državljanov, kar posledično povečuje izvedljivost modela,
 4. definiranjem MDT v skladu s slovenskimi nacionalnimi specifikami javnega upravljanja (postsocializem, Rechtsstaatska kultura, članstvo v EU, majhna država itd.),
 5. zagotavljanje prilagodljivosti MDT z vidika javnega upravljanja in zagotavljanja javnih storitev na različnih ravneh (raven državne agencije, ministrstev in posameznih organizacijskih enot v okviru slednje, raven občine, teritorialno-upravne enote itd.).
osnovni podatki
Kratica projekta:

ATLAS

Naziv projekta:

Spremembe upravljanja in izvajanja storitev javne uprave v dobi digitalizacije

Naročnik:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Šifra:

J5-1789

Obdobje:

1.7.2019 - 30.6.2022

Letni obseg:

1596 ur

Vodja:

izr. prof. dr. Aleksander Aristovnik

Veda:

Družboslovne vede

Članica UL:

Fakulteta za upravo

Sodelujoče RO:

Logon d.o.o.

Financiranje:

Projekt je financiran s 1596 letnimi urami cenovnega razreda A za obdobje 3 let.

Projektna skupina:
  Fakulteta za upravo
 • prof. dr. Aleksander Aristovnik (vodja)
 • prof. dr. Ljupčo Todorovski
 • prof. dr. Maja Klun
 • prof. dr. Polona Kovač
 • prof. dr. Janez Stare
 • izr. prof. dr. Mirko Pečarič
 • doc. dr. Marko Ropret
 • doc. dr. Lan Umek
 • doc. dr. Nina Tomaževič
 • asist. dr. Dejan Ravšelj
 • Luka Vavtar, mag. upr. ved, strokovni delavec

Logon d.o.o.
 • mag. Boris Glogovac
 • Gregor Krnec